Автор Тема: ПРИДОБИВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В ГРУПОВ СТРОЕЖ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА  (Прочетена 2926 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил

или може ли участник в групов строеж да прехвърли всичките си права или част от тях по договора за групов строеж на трето лице?

Законът регламентира възможност участник в групов строеж да прехвърля правата си по договора със съгласието на останалите участници в групата. За да се прехвърлят правата на трето лице, то трябва да отговаря на общите изисквания за участие в договора за групов строеж, а именно да бъде собственик на идеална част от имота, върху който се извършва строежа или да му е учредено право на строеж върху същия.

Собственикът на идеална част от терена или от правото на строеж върху него няма да придобие обект от сградата, ако не е страна по договора за групов строеж, или обратно ако лицето е страна по договора за групов строеж, но не е собственик на идеална част от терена или от правото на строеж.

Следователно, ако Продавачът на жилище в групов строеж не е титуляр на право на собственост или на право на строеж върху терена, на него трябва първо да се прехвърли съответната идеална част от терена или от правото на строеж. Това прехвърляне се извършва задължително под формата на нотариален акт пред нотариуса със съгласието или участието на всички останали съсобственици. Едва след това третото лице може да бъде включено като страна по договора за групов строеж, като му бъдат прехвърлени част или всички права на друг участник по договора.

При придобиването на имот в групов строеж са налице два момента - един вещноправен и един облигационен. В зависимост от естеството си те изискват различна правна форма.

Вещноправен момент - прехвърляне на идеална част от терена или от правото на строеж. Извършва се под формата на нотариален акт.

Облигационният момент се осъществява под формата на договоранекс към договора за групов строеж, подписан от всички участници в него. Законът изисква договорът за групов строеж, както и анексът към него, да бъдат нотариално заверени.

На основание на тези два документа - нотариалният акт за прехвърляне на идеална част от терена или правото на строеж и договорът за прехвърляне на права, третото лице става пълноправен участник в груповия строеж и след завършването му може да се снабди с констативен нотариален акт за собственост.

 Източник:
http://www.1001line.com