Автор Тема: Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 за такса смет Столична община  (Прочетена 2287 пъти)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Публикации: 265
    • Профил
    • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
ПАМДТ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставяни от Столична община
1.1 от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)
1.2. собственик/ ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
1.3 адрес ............................................................ тел ...............................
 (адрес на местоживеене на лицето)
2.1. от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН  на лицето)
2.2собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
2.3 адрес ............................................................... тел .............................
3.1от...
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето)
3.2собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот – вярното се подчертава
3.3 адрес .............................................................. тел .............................

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Декларирам/е в качеството си на задължени лица по чл. 27, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, че към настоящия момент в имот с партиден №........................ представляващ................................................
 (вид на имота)
находящ се на адрес:....................................................................................
 (гр. (с), общ., ж.к., ул., бл., вх., ап., ет.)
не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и същият се намира извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване от Столична община.


Дата ....................                  Подпис на декларатора/ите:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................
« Последна редакция: 06 Октомври, 2011, 15:01:54 от admin »
Да си собственик не е само притежаване, а грижа и мъка.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/