Автор Тема: ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ НА СГРАДА  (Прочетена 4410 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил
 
На собственик, желаещ да строи, се издава от съответното кметство виза за проектиране при положение, че са влезли в сила за съответния квартал ЗРП и КЗСП.

Видове проекти:

Идеен проект. Той е основата, върху която се съставя работния. Съобразен е с визата за проектиране и начина за застрояване в КЗСП и силуетния план, като не се допускат отклонения от тях.

Целта на идейния проект е да оформи общият вид на сградата: броят на входовете и етажите, местоположението на жилищните помещения, на стълбищните и асансьорни клетки, на гаражи, магазини, складове, офиси, ателиета, и др. Стремежът е да се постигне максимално съотношение между полезната площ на отделните обекти и квадратурата на общите части, като се държи сметка за най-доброто изложение, размери, оформянето на обособените функционални зони в сградата.

Чертежите на идейния проект обикновено се изпълняват в мащаб 1:100. Разработват се от екип специалисти: архитект (водещ), технолози, конструктори и специалисти-проектанти. Това е първият етап от строителното проектиране. Съгласува се с инвеститора, независимо дали е частен предприемач или собственик на бъдещата сграда.

Работен проект. Той се разработва на базата на идейния архитектурен проект и е окончателна фаза в проектирането на сгради и съоръжения. В него са предвидени части: архитектурна, конструктивна и технологична, електро и В и К инсталации, отопление и вентилация, газификация, телефонизация, и др., както и вертикална планировка и външни връзки. Съставя се и проект за организация и изпълнение на строителството. Всяка част съдържа обяснителна записка, графична част и количествена сметка.

Източник:
http://www.1001line.com