Автор Тема: ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ  (Прочетена 5889 пъти)

anris

  • Ентусиаст
  • *
  • Публикации: 26
    • Профил
ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ
« -: 24 Май, 2010, 13:40:12 »

Правото на строеж е свързано с утвърдените ЗРП и КЗСП и се учредява преди да е извършено строителство.

Правото на надстрояване и пристрояване е разновидност на правото на строеж и то може да се учредява само от собственика на земята, независимо дали тя е частна, общинска или държавна собственост. Освен това то може да е възмездно или безвъзмездно.

Отказ да се даде право за надстрояване или пристрояване е възможен в случаите, когато за даден терен в ЗРП и КЗСП не са предвидени по-висока етажност или по-голяма застроителна площ. При такива случаи е възможно да се занимава служба ТСУ в съответното кметство и там да се поиска разяснение. По принцип може да се подаде молба за частично изменение на КЗСП. Това е възможно при смяна на собствеността (собственикът дарява част от имота на сина си) или във връзка с възникнал нов интерес от страна на собственика (доказва необходимост от разширяване на жилищната си площ).

При иск за частично изменение на КЗСП е необходимо съгласието на всички останали собственици на сградата, ако има такива.

С новия Закон за изменение и допълнение на ЗУТ от 26.07.2003 год., отпада така наречения “облекчен режим” за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване между съсобственици в урегулиран имот. Вече не съществува възможност в полза на един или повече съсобственици да се учредява това право със съгласие на останалите, изразено в заявление до кмета на общината и с нотариална заверка на подписите на собствениците.

Единственият начин, съгласно измененията в Закона за устройство на територията (ЗУТ, чл. 183) вече е следният: между съсобствениците да бъде сключен договор в нотариална форма, по силата на който в полза на един или повече съсобственици да бъде учредено от останалите съсобственици право на стреж в съсобствения им имот.

Надстрояване или пристрояване на сграда - етажна собственост – се разрешава въз основа на договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване на имота в нотариална форма и декларация – съгласие с нотариална заверка на подписите на вички собственици в етажната собственост.

По стария ЗУТ собственикът на жилище с "отстъпено право на строеж" нямаше право да надстроява или пристроява сградата, да отнема част от двора, без писмено нотариално заверено съгласие на другите съсобственици на имота.

Новото изменение на ЗУТ вече изиква да бъде сключен договор в нотариална форма, по силата на който в полза на един или повече от съсобствениците да бъде учредено право на строеж в съсобствения им имот от останалите съсобственици.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Учредяване на право на надстрояване и пристрояване може да се осъществи само от собственика на земята и ако съществува изградена сграда. Това право не може да бъде осъществявано чрез сделка или чрез завещание.

Правото се погасява, ако не е упражнено в продължение на пет години от датата на учредяването му.

 
Източник:
http://www.1001line.com