Автор Тема: КОГА СТРОИТЕЛСТВОТО Е НЕЗАКОННО  (Прочетена 4343 пъти)

anris

 • Ентусиаст
 • *
 • Публикации: 26
  • Профил

Строителството е незаконно, когато включва действия, противоречащи на изискванията на закона, независимо дали са съзнателни или не, дали са предизвикани от неотложна нужда на собственика или от неприложение на Закона за устройство на територията.

По смисъла на този Закон незаконни са строежите, когато са извършени без одобрен проект, без разрешение, без протокол за определяне на строителна линия или в отклонение от строителните документи.

Често законът се заобикаля, независимо че в него са предвидени санкции: преустановяване, разрушаване и одържавяване на незаконно построени сгради. Отнемането в полза на държавата (с наказателно постановление) не се прилага, ако построената сграда е гараж, временна или стопанска постройка със застроена площ до 30 кв.м.

От приемане на Закона и Правилника до сега няколкократно са давани възможности да се узаконят незаконни строежи за неотложни нужди. Това може да се извърши, ако строежите все пак отговарят на градоустройствените решения и на строителните нормативи.

За да се узаконят незаконните строежи, следва да се проведат процедури, които обхващат издаването на:

Скица-виза, извадка от ПУП за узаконяване;
Документ за собственост;
Проектозаснемане, което включва: архитектурен проект, заснемане с привеждане на строежа в съответствие с ЗУТ, конструктивно становище (експертиза), проекти за инсталации за нормално съществуване на строежа;
Разрешение на съответните специализирани контролни органи и експлоатационни предприятиа;
Документи за заплатени такси и глоби.
Акт за узаконяване се издава за завършените части от строежа, а за незавършените, но предвидени за изпълнение части, се издава разрешение за строеж по общия ред.


Източник:
http://www.1001line.com

 АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
За спазване на разпоредбите на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му следи Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Тя се ръководи от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

ДНСК взема мерки за предотвратяване извършването на незаконно строителство и премахване на последиците от него, осъществява административно-наказателна дейност, контролира законосъобразността на административните актове по ЗУТ, за които не е предвиден пряк съдебен контрол. Тази институция решава технически спорове между участниците в строителството.

Незаконното строителство се спира с мотивирана заповед на началника на Дирекцията или на упълномощено от него лице въз основа на констативен акт, съставен от органите на същата дирекция или на общините.

Възможно е заповедта за премахване на строеж да не се изпълни доброволно. Тогава това става принудително от органите на Дирекцията. Наказателните действия се извършват самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на Дирекцията по ред, установен с Наредба за премахване на незаконните строежи или части от тях. Принудителното изпълнение е за сметка на нарушителя. Когато нарушителят е неизвестен, премахването се извършва за сметка на държавния бюджет.

Източник:
http://www.1001line.com

OwnerBG

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 109
  • Профил
  • Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“
Re: КОГА СТРОИТЕЛСТВОТО Е НЕЗАКОННО
« Отговор #1 -: 05 Септември, 2010, 04:53:10 »
Подбрани статии за собственици на имоти.За купувачи и продавачи си има други места.
http://www.sobstvenik.com/
Балкански рекорд за „Най-много хора правещи заедно Български мартеници за 5 минути“ http://www.babamartaworld.com/